Slider
Slider
Slider
Sản phẩm của chúng tôi

Tin tức TempSens

 Đo nhiệt độ trong nhà máy thiêu kết vê viên
Đo nhiệt độ trong nhà máy thiêu kết vê viên

Trong nhà máy vê viên, quá trình tạo viên quặng sắt bao gồm ba bước chính: chuẩn bị và phối liệu, tạo viên và quy trình nung/cứng rắn. Trong quy trình này, việc giám sát nhiệt độ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Video
Banner
Đối tác