Tempsens cung cấp nhiều loại RTD thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

  • RTD mang giày trượt
  • RTD chống rung cho bộ bạc đạn & DG
  • RTDs nhiệt độ cuộn dây động cơ & máy biến áp
  • Cầm tay & Đầu dò trong nhiều kiểu dáng khác nhau
  • RTD với Thermowell được IBR phê duyệt
  • Dây đeo trên RTD cho ứng dụng hạt nhân
  • RTD có độ chính xác cao lên đến 1/10 DIN
  • PRT bán tiêu chuẩn với chứng chỉ NABL được hiệu chuẩn tại các điểm cố định phù hợp với nhiệt độ lên đến 661 ° C
  • Autoclave RTD để xác nhận.