• Phần tử cảm biến: Ống Bourdon, Màng kín, Màng kín nhỏ gọn, Màng Schaffer, Màng nang
  • Kích thước quay số: 40, 50, 63, 80, 100, 150, 250 mm
  • Phạm vi: Chân không, Hợp chất, 0 ... 1Kg / cm2 đến 0 ... 2100Kg / cm2
  • Độ chính xác: ± 1% FSD
  • Tiêu chuẩn: IS 3624, EN837
  • Gắn: Bottom / Back Direct, Bottom Surface, Back Panel, Back Bracket Mount
Sản phẩm tương tự