Can nhiệt kiểu MI

Mã sản phẩm: MT

Can nhiệt cách điện bằng khoáng chất có bản chất là chắc chắn và có thể uốn cong và xếp hạng nhiệt độ khá cao của chúng làm cho chúng trở thành một lựa chọn phổ biến cho vô số ứng dụng đo nhiệt độ.

Can nhiệt cách điện bằng khoáng chất, thường được gọi là cặp nhiệt điện MgO (Magie Oxit), được sử dụng trong nhiều quy trình và ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Chúng có sẵn trong tất cả các loại phần tử can nhiệt và nhiều loại đường kính và vật liệu vỏ bọc khác nhau. Chúng có bản chất là chắc chắn và có thể uốn cong, và xếp hạng nhiệt độ khá cao của chúng làm cho can nhiệt MI trở thành một lựa chọn phổ biến cho vô số ứng dụng đo nhiệt độ.

Loại: J, K, T, E, N, R, S
Kích thước phần tử (MI): 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 3,0, 4,5, 6,0, 8,0 m Các kích thước khác theo yêu cầu
Chất liệu vỏ bọc: SS321, SS316, SS310, HRS 446, Inconel 600, Nimonic, Pyrosil, Platinum, v.v.
Cấu hình: Simplex / Duplex / Multipoint
Cấu hình
Cặp nhiệt điện thu nhỏ có đường kính tối thiểu 0,25 m
Cặp nhiệt điện đầu tip được hoán đổi
Nhiệt độ ống Cặp nhiệt độ loại da
Cảm biến đặc biệt theo ASTM-E235 cho các ứng dụng quan trọng
Độ dày tường cao

Cặp nhiệt điện cách điện bằng khoáng chất, thường được gọi là cặp nhiệt điện MgO (Magie Oxit), được sử dụng trong nhiều quy trình và ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Chúng có sẵn trong tất cả các loại phần tử cặp nhiệt điện và nhiều loại đường kính và vật liệu vỏ bọc khác nhau. Chúng có bản chất là chắc chắn và có thể uốn cong, và xếp hạng nhiệt độ khá cao của chúng làm cho cặp nhiệt điện MI trở thành một lựa chọn phổ biến cho vô số ứng dụng đo nhiệt độ.

Sản phẩm tương tự