Can nhiệt loại PT

Mã sản phẩm: TS-DM-PT-300-16-SS-316

Thông số kỹ thuật:

  • Can nhiệt oại PT
  • Chiều dài: 300mm
  • Đường kính 16mm
  • Vật liệu SS316

Sản phẩm tương tự