Can nhiệt loại PT

Mã sản phẩm: TS-DM-PT-160-8-SS316-TRANS

Thông số kỹ thuật:

  • Can nhiệt kiểu PT
  • Chiều dài: 160mm
  • Đường kính 8mm
  • Vật liệu SS316

Sản phẩm tương tự