Can nhiệt loại PT

Mã sản phẩm: TM-DM-PT-470-6-SS-316-TRANS

Thông số kỹ thuật:

  • Loại PT
  • Chiều dài: 470mm
  • Đường kính 6mm
  • Vật liệu SS316

Sản phẩm tương tự