Can nhiệt loại PT

Mã sản phẩm: TS-DM-PTX2-100/250-18-SS316

Thông số kỹ thuật:

  • Loại PT
  • Chiều dài từ đầu củ hành đến ren 350mm
  • Đường kính 18mm
  • Vật liệu SS316

Sản phẩm tương tự