Can nhiệt vật liệu quý (loại R, S, B)

Mã sản phẩm: R-S-B

Can nhiệt này được sử dụng trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ cao, và có tính ăn mòn mạnh

Can nhiệt bằng kim loại quý được sản xuất bằng kim loại quý hoặc quý như Platinum và Rhodium. Nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng ôxy hóa hoặc trơ và phải được sử dụng với ống bảo vệ bằng sứ bao quanh phần tử của cặp nhiệt điện. Chúng thường được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao. Các cảm biến này thường dễ vỡ và không được sử dụng trong các ứng dụng có tính khử hoặc trong các ứng dụng có chứa hơi kim loại.

 

Loại: R, S, B
Đường kính phần tử: 0,30, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5 mm các kích thước khác theo yêu cầu
Vật liệu vỏ bọc: Gốm Alumina tái kết tinh (C-799), 610, Inconel, Silicon cacbua, Bạch kim, v.v.
Cấu hình: Simplex / Duplex / Multipoint
Đặc biệt: Can nhiệt ở đầu lò, buồng khói, lò cao, Cặp nhiệt điện ba cấp, Cặp nhiệt điện Crown

Cặp nhiệt điện bằng kim loại quý được sản xuất bằng kim loại quý hoặc quý như Bạch kim và Rhodium. Cặp nhiệt điện bằng kim loại quý có thể được sử dụng trong các ứng dụng ôxy hóa hoặc trơ và phải được sử dụng với ống bảo vệ bằng sứ bao quanh phần tử của cặp nhiệt điện. Chúng thường được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao. Các cảm biến này thường dễ vỡ và không được sử dụng trong các ứng dụng có tính khử hoặc trong các ứng dụng có chứa hơi kim loại.

Sản phẩm tương tự