Máy hiệu chuẩn cặp nhiệt điện di động

Mã sản phẩm: PC

Temperature Range: 250 to 1200°C

Stability: ±0.1°C at 250°C, ±0.2°C at 700°C, ±0.3°C at 1200°C

Uniformity: ±0.20°C at 250°C, ±0.24°C at 700°C, ±0.36°C at 1200°C

CALsys 1200 cung cấp dải nhiệt độ cao từ 250 đến 1200 ° C. Đây là một lò tiêu chuẩn ổn định cao để hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện / RTD. Nó đã được thiết kế để hiệu chuẩn dải nhiệt độ cao và tìm ứng dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thủy tinh, điện, ô tô và vật liệu.

Khối lượng so sánh là một khối kim loại bằng vật liệu đặc biệt, đường kính 37 mm, dài 215 mm. Nhiệt độ của thiết bị hiệu chuẩn được cài đặt và kiểm soát bởi bộ điều khiển PID tự điều chỉnh với khả năng tự động điều chỉnh siêu tốt. Phiên bản với lò 3 vùng cũng có sẵn.