Máy hiệu chuẩn di động

Mã sản phẩm: PC

Temperature Range: 50 to 650°C

Stability: ±0.025°C at 50°C, ±0.035°C at 350°C, ±0.07°C at 650°C

Uniformity: ±0.04°C at 50°C, ±0.07°C at 350°C, ±0.09°C at 650°C

CALsys 650 cung cấp dải nhiệt độ trung bình từ 50 đến 650 ° C. Nó là một lò tiêu chuẩn ổn định cao cho
hiệu chỉnh cặp nhiệt điện / RTD. Khối lượng so sánh là một khối kim loại bằng vật liệu đặc biệt, có đường kính 32mm và dài 150mm. Nhiệt độ của thiết bị hiệu chuẩn được thiết lập và điều khiển bởi bộ điều khiển PID tự điều chỉnh với
tự động điều chỉnh siêu tốt.

 

Temp Range 50 to 650°C
Stability ±0.025°C at 50°C
±0.035°C at 350°C
±0.07°C at 650°C
Uniformity ±0.04°C at 50°C
±0.07°C at 350°C
±0.09°C at 650°C
Temperature Resolution 0.1°C
Time to Reach Min. Temp 25 Min
Cooling Time 650 to 100°C 70 Mins
Controlling Sensor T/C “N” TYPE
Insert Construction Dia 32 x 150 mm long with 4 holes of 6.5 x 120 mm insertion depth
Method of control Digital self tuned PID Controller
Computer Interface RS - 232
Operating Temperature 20 to 45°C
Power Requirement 230 VAC, 1.0 KW
Dimensions 325(H) x 185(W) x 265(D) mm
Instrument Weight 8.8 Kg