Bộ hiệu chuẩn khối khô nhiệt độ thấp CALsys -30/110

Mã sản phẩm: C-30/110LTDBC

Temperature Range: -30 to 110 °C

Stability: ±0.04°C at -30°C, ±0.06°C at 0°C, ±0.07°C at 110°C

Uniformity: ±0.05°C at -30°C, ±0.07°C at 0°C, ±0.08°C at 110°C

Bộ điều khiển hiệu chuẩn sử dụng RTD chính xác làm cảm biến điều khiển và điều khiển nhiệt độ giếng bằng bộ làm mát nhiệt điện. Để đạt được và duy trì nhiệt độ cần thiết, bộ điều khiển sẽ thay đổi nguồn điện cho lò sưởi thông qua rơle trạng thái rắn. Có một quạt điều khiển bằng điện nằm dưới buồng sưởi để làm mát máy sưởi. Bộ hiệu chuẩn khối khô được thiết kế để có thể di động, chi phí vừa phải và dễ vận hành.

Lò nung khô này dựa trên mạch điện làm mát nhiệt điện. Mô hình này cung cấp một vỏ bọc đẳng nhiệt có thiết kế đặc biệt (Khối nhôm) trong đó cặp nhiệt điện / RTD có thể được hiệu chỉnh theo nhiệt độ của thiết bị hiệu chuẩn.

 

Temp Range -30 to 110 °C
Stability ±0.04°C at -30°C
±0.06°C at 0°C
±0.07°C at 110°C
Uniformity ±0.05°C at -30°C
±0.07°C at 0°C
±0.08°C at 110°C
Temperature Resolution 0.1°C
Time to Reach Min. Temp 10/20 Mins
Controlling Sensor Precision PRT
Fixed Insert Construction 1 hole of 8mm and 2 hole of 6.5mm with 120mm length
Method of control Self Tuned PID Controller
Computer Interface RS - 232
Operating Temperature 20 to 25°C
Power Requirement 230 VAC, 500W
Dimensions 380(H) x 170(W) x 188(D) mm
Instrument Weight 11.70 Kg