Tempsens cung cấp hiệu chuẩn tại chỗ được NABL công nhận tức là hiệu chuẩn các cảm biến nhiệt độ tại nhà máy hoặc địa điểm của khách hàng.

Các kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo của chúng tôi đến thăm địa điểm hoặc nhà máy theo lịch trình của khách hàng để hiệu chỉnh các thiết bị, thường mà không mất thời gian và chi phí để tháo và lắp lại chúng. Công việc được thực hiện với sự gián đoạn tối thiểu và tài liệu chi tiết được cung cấp khi hoàn thành.

Các kỹ sư của chúng tôi giúp khách hàng cung cấp hiệu chuẩn tại chỗ nhanh chóng và chính xác cho các cảm biến nhiệt độ tiếp xúc và không tiếp xúc trong dải nhiệt độ -25ºC đến 1200ºC & 0ºC đến 1200ºC với thời gian ngừng hoạt động thấp nhất.

Hiệu chuẩn tại chỗ là bắt buộc

  • Khi cần thời gian quay vòng nhanh.
  • Khi các dụng cụ rất tinh vi và tốn kém.
  • Việc hiệu chuẩn khối lượng lớn của các dụng cụ phải được thực hiện
Đo lường chất lượng / Dụng cụ Phạm vi nhiệt độ Khả năng hiệu chuẩn & đo lường

Loại tiếp điểm RTD, Cặp nhiệt điện

-25ºC đến 0ºC

0.07ºC

> 0ºC đến 140ºC

0.04ºC

> 140ºC đến 250ºC

0.09ºC

> 250ºC đến 650ºC

0.12ºC

> 650ºC đến 1200ºC 1.3ºC
Nhiệt kế không tiếp xúc 0 ºC đến 250ºC 1.5ºC
> 250ºC đến 500ºC 2.4ºC
> 500ºC đến 1200ºC 2.5ºC