Trung tâm Hiệu chuẩn Tempsens cung cấp hiệu chuẩn nhiều loại Lò nung tại cơ sở và tại phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Khảo sát sự đồng đều nhiệt độ

Khảo sát Độ đồng nhất Nhiệt độ thường được gọi là TUS, thiết lập bằng chứng khách quan về các đặc tính phân bố nhiệt trong toàn bộ lò hoặc hệ thống lò. Nó cũng xác định khu vực làm việc đủ điều kiện trong lò hoặc hệ thống lò. TUS cũng có thể là một cách hiệu quả để xác định hiệu quả của hệ thống lò và theo dõi hiệu suất của lò theo thời gian.

Bài kiểm tra độ chính xác của hệ thống, thường được gọi là SAT, là một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng và thường được yêu cầu. Kiểm tra độ chính xác của hệ thống được thực hiện để xác định lỗi trong hệ thống điều khiển nhiệt độ (thiết bị điều khiển nhiệt độ / dây dẫn / cặp nhiệt điện ). Bất kể ứng dụng nào, việc biết lỗi tồn tại trong hệ thống kiểm soát nhiệt độ của bạn cho phép kiểm soát chất lượng nhất quán hơn.

Cần hiệu chuẩn lò

Mục đích của khảo sát tính đồng nhất là để xác định phạm vi nhiệt độ hiện diện tại các vị trí khác nhau trong lò theo tiêu chuẩn điều kiện hoạt động bình thường. Nó sẽ phục vụ nhu cầu gia nhiệt đồng đều bên trong lò để phù hợp với chất lượng sản phẩm cũng như các thông số quy trình.

Lĩnh vực ứng dụng

  • Lò chân không
  • Lò đai liên tục
  • Lò rèn
  • Lò nung
  • Lò quay
Đo lường chất lượng / Dụng cụ Phạm vi nhiệt độ Khả năng hiệu chuẩn & đo lường

Hiệu chuẩn vị trí đa điểm của buồng, lò nướng, lò nung (Bản đồ nhiệt (TUS)

-80ºC đến 200ºC

0.5ºC

> 200ºC đến 1200ºC

2 ºC