Hàng năm, Tempsens tổ chức các hội thảo Kỹ thuật tại nhà (cho nhân viên của mình) và cho khách hàng trong lĩnh vực đo nhiệt độ và các lĩnh vực phụ liên quan. Chúng tôi tin rằng việc đào tạo thường xuyên không chỉ nâng cao trình độ kỹ năng mà còn đảm bảo rằng kỹ năng đạt được sẽ giúp cải thiện kết quả đầu ra, từ đó đưa doanh nghiệp lên những tầm nhìn mới hơn.