Cặp nhiệt điện với đầu nối đúc

Mã sản phẩm: TWMC

Cặp nhiệt điện với thiết kế đầu nối đúc phù hợp cho các ứng dụng có khả năng xảy ra sự cố trong quá trình chuyển đổi tín hiệu từ thiết bị sang bộ phận đọc nhiệt độ trong điều kiện môi trường xung quanh cao.

Sản phẩm tương tự