• Cặp nhiệt điện: K, S, E, T, J, R, B, N
  • RTD: Pt1000, Cu50, Cu10
  • mV: -100 đến 200mV
  • mA: -2 đến 24 mV
  • Kháng chiến: 0 đến 500 Ohms
  • Đơn vị: Ohms, mA, mV, ° C, F, K
  • Độ phân giải: 0,000 ° C / 0,000 ° F, 0,000 A / V / mA / mV
Nhiệt độ hoạt động
và độ ẩm
0 ° C ~ 50 ° C, <80% RH
Nhiệt độ lưu trữ
và độ ẩm
-10 ° C ~ 60 ° C, <70% RH
Yêu cầu về nguồn điện (Kích thước AA),
thời gian làm việc liên tục lên đến 1500 giờ
Bảo vệ đầu vào tại đầu vào cặp nhiệt điện 24V AC / DC Tối đa
Kích thước (Không có bao da) 115 mm X 70 mm x 30 mm (LxWxH)
Cân nặng Xấp xỉ 0,25 Kg (Bao gồm pin)