• Cặp nhiệt điện: K, S, E, T, J, R, B, N
  • RTD: Pt100
  • Đơn vị: ° C, F, K
  • Độ phân giải: 0.0 ° C / 0.0 ° F
Nhiệt độ hoạt động
và độ ẩm
0 ° C ~ 50 ° C, <80% RH
Nhiệt độ lưu trữ
và độ ẩm
-10 C ~ 60 C, <70% RH
Bảo vệ đầu vào tại đầu vào cặp nhiệt điện 24V AC / DC Tối đa
Kích thước (Không có bao da) 115 mm X 70 mm x 30 mm (LxWxH)
Cân nặng Xấp xỉ 0,25 Kg (Bao gồm
pin)