Chỉ báo nhiệt độ có độ chính xác cao

Mã sản phẩm: HATI
  • High accuracy of RTD measurement 0.01°C
  • High accuracy of T/C measurement 0.1°C
  • 10 Thermocouples B, C, D, E, R, S, T, N, J, K
  • 6 RTD's PT-100, PT-10, PT-50, PT-500, PT-200, PT-1000
  • Thermocouple reference junction external, internal and off

CALsys C-4004 có đầy đủ đặc điểm cho tất cả các cảm biến chính (cặp nhiệt điện như B, C, D, E, J, K, N, R, S, T và RTD như PT-100, PT-50, PT-10, PT -200, PT-500 và PT-1000). Thiết bị này có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp cần đo nhiệt độ có độ chính xác cao. Đầu vào hai kênh cung cấp phép đo A, B & A-B trên màn hình LCD. Thiết bị đang cung cấp khả năng bù điểm lạnh đặc biệt ổn định.

CalsysC-4004 đi kèm với các phím bảng điều khiển phía trước để dễ dàng thực hiện các thao tác như Chọn đơn vị, Độ phân giải và Ghi dữ liệu. Có bốn cổng đầu vào, hai cổng cho cặp nhiệt điện và hai cổng cho RTD. Để đo nhiệt độ, đầu dò phù hợp nên được kết nối với đầu vào TC & RTD. Nhiệt độ do thiết bị đo sẽ được hiển thị bằng phông chữ lớn hơn và điện trở thực tế (ohms) trong trường hợp RTD và điện áp (mV) trong trường hợp Cặp nhiệt điện sẽ được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Tất cả các chi tiết và cấu hình kênh sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.