Cáp RTD cách điện bằng khoáng chất

Mã sản phẩm: MIRTDC

Mineral insulated cables for RTDs have inner conductors of copper, copper-nickel alloys, nickel etc. metals.

Cáp cách điện khoáng cho RTD có ruột dẫn bên trong bằng đồng, hợp kim đồng-niken, niken, niken hoặc đồng mạ niken.

Sheath
Diameter
(mm)
Number of
Core
Nominal
Wall
Thickness
(mm)
Element
Diameter
(mm)
Insulation
Resistance
(MΏ)
Sheath
Material
Conductor
Type
Insulation
2.00

2 Core

&

3 Core

≥ 0.20 ≥ 0.30 ≥ 100 MΏ

SS316L

SS321

SS310

SS446

SS304

Inconel 600

Inconel 601

and others

Copper
Nickel
Nickel-Copper
Alloy
and others

MgO
(Standard
Purity ≥
97%)


MgO
(High Purity
≥99.4%)

2.50 ≥ 0.25 ≥ 0.38
3.00 ≥ 0.30 ≥ 0.45
4.50 ≥ 0.45 ≥ 0.68
6.00 ≥ 0.60 ≥ 0.90
6.40 ≥ 0.64 ≥ 0.96
8.00 ≥ 0.80 ≥ 1.20
9.50 ≥ 0.95 ≥ 1.43
10.00 ≥ 1.00 ≥ 1.50
               
2.00 4 core ≥ 0.20 ≥0.24 ≥ 100 MΏ

SS316L

SS321

SS310

SS446

SS304

Inconel 600

Inconel 601

and others

Copper
Nickel
Nickel-Copper
Alloy
and others

MgO
(Standard
Purity ≥
97%)


MgO
(High Purity
≥99.4%)

2.50 ≥ 0.25 ≥ 0.30
3.00 ≥ 0.30 ≥0.36
4.50 ≥ 0.45 ≥ 0.54
6.00 ≥ 0.60 ≥ 0.72
6.40 ≥ 0.64 ≥ 0.77
8.00 ≥ 0.80 ≥0.96
9.50 ≥ 0.95 ≥ 1.14
10.00 ≥ 1.00 ≥ 1.20
               
3.00 6 core ≥ 0.30 ≥ 0.30 ≥ 100 MΏ

SS316L

SS321

SS310

SS446

SS304

Inconel 600

Inconel 601

and others

Copper
Nickel
Nickel-Copper
Alloy
and others

 

MgO
(Standard
Purity ≥
97%)


MgO
(High Purity
≥99.4%)

4.50 ≥ 0.45 ≥ 0.45
6.00 ≥ 0.60 ≥ 0.60
6.40 ≥ 0.64 ≥ 0.64
8.00 ≥ 0.80 ≥ 0.80
9.50 ≥ 0.95 ≥ 0.95
10.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00
         

 

 

 

6.00 8 core ≥ 0.60 ≥ 0.60 ≥ 100 MΏ

SS316L

SS321

SS310

SS446

SS304

Inconel 600

Inconel 601

and others

Copper
Nickel
Nickel-Copper
Alloy
and others

 

MgO
(Standard
Purity ≥
97%)


MgO
(High Purity
≥99.4%)

6.40 ≥ 0.64 ≥ 0.64
8.00 ≥ 0.80 ≥ 0.80
9.50 ≥ 0.95 ≥ 0.95
10.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00

 

Ví dụ đặt hàng

Cáp RTD MI 80-4Cu316: Đường kính ngoài 8,0 mm, 4 lõi, ruột đồng, vỏ bọc SS316L

Cáp 60-6NiCu600 RTD MI: Đường kính ngoài 8,0 mm, 4 lõi, ruột dẫn hợp kim đồng-niken (Constantan), Vỏ bọc Inconel 600.