Cáp đồng trục / ba trục

Mã sản phẩm: C-TC

Triaxial cable is a type of electrical cable similar to coaxial cable, but with the addition of an extra layer of insulation and a second conducting sheath. It Provides Greater bandwidth and rejection of interference than coax.

Cáp ba trục là một loại cáp điện tương tự như cáp đồng trục, nhưng được bổ sung thêm một lớp cách điện và một vỏ bọc dẫn điện thứ hai. Nó cung cấp băng thông lớn hơn và loại bỏ nhiễu hơn đồng trục, nhưng đắt hơn.