Trunnion Ball Valve

Ngày đăng : 20/04/2021

Trunnion Ball Valve được ứng dụng trong ngành công nghiệp khai thác dầu thô, dầu khí (ngoài biển) là chủ yếu cũng như trong các hệ thống vận chuyển dầu thô, dầu khí và dẫn xuất dầu đến các bể chứa lên trên đất liền.

 

 

 

 

 

Tìm hiểu thêm tại Website: https://www.youtube.com/watch?v=7Oi9I_Bw-Qs

2
3
4