Sơ đồ bố trí các thiết bị đo của hệ thống quan trắc khí thải trong nhà máy xi măng

Ngày đăng : 18/02/2019
1, Ống khói chính (Ống khói Preheater):
- Phân tích khí: IMR7500 – Extractive 
- Đo bụi: IMR200- In-situ
- Lưu lượng: IMR100- In-situ
- Thiết bị đo nhiệt độ tích hợp bộ đo lưu lượng
2, Ống khói làm nguội Clinker:
- Đo bụi: IMR200- In-situ
- Lưu lượng: IMR100- In-situ
3, Ống khói nghiền than:
- Đo bụi: IMR200- In-situ
- Lưu lượng: IMR100- In-situ
4, Ống khói nghiền xi măng:
- Đo bụi: IMR200- In-situ
- Lưu lượng: IMR100- In-situ
2
3
4