Nhiệt kế chung

Mã sản phẩm: GP

Tempsens offers a wide range of pyrometers that can be integrated in all processes where temperature plays an important role.

Nhiệt kế hồng ngoại của chúng tôi được sử dụng để đo điểm nhiệt độ chính xác và giám sát các quy trình sản xuất công nghiệp, nghiên cứu và phát triển, tự động hóa và kiểm soát quy trình trong sản xuất và kiểm tra chức năng của một loạt các thiết bị và hệ thống từ -40 ° C đến 3200 ° C. Nhiệt kế của chúng tôi có thể được tích hợp trong tất cả các quá trình mà nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng.