Đơn vị tham chiếu CALREF

Mã sản phẩm: RU
  • Accuracy: ±0.1°C, Errors can be compensated by adjusting controller setting
  • Stability: ±0.03°C
  • Resolution: ±0.01°C
Nhiệt độ mối nối tham chiếu 0 ° C Tiêu chuẩn
Các loại T / C J, K, T, E, N, R, S, B
Sự chính xác ± 0,1 ° C, Có thể
bù lỗi bằng cách điều chỉnh cài đặt bộ điều khiển
Ổn định ±0.03°C
Thời gian ổn định 15 phút
Sức chứa 20 Không (Người dùng xác định)
Độ phân giải ±0.01°C
Kích thước 315 (H) x 305 (W) x 332 (D) mm
Nguồn cấp 230 VAC, 50 Hz
Hộp đựng Hộp mô-đun nhôm
Trọng lượng dụng cụ 13 Kg