Cảm biến thông lượng nhiệt là một bộ chuyển đổi tạo ra tín hiệu điện tỷ lệ với tổng tốc độ nhiệt tác dụng lên bề mặt của cảm biến. Tỷ lệ nhiệt đo được được chia cho diện tích bề mặt của cảm biến để xác định thông lượng nhiệt. thiết kế cẩn thận, cấu trúc chất lượng chắc chắn và cấu hình lắp đặt linh hoạt. Mỗi bộ chuyển đổi sẽ cung cấp một đầu ra 10 milivôn (danh nghĩa) tự tạo ra ở mức thông lượng nhiệt thiết kế. Máy đo nhiệt độ thông lượng hấp thụ nhiệt trong một lá mỏng hình tròn bằng kim loại và truyền nhiệt hướng tâm (song song với bề mặt hấp thụ) đến tản nhiệt được hàn xung quanh ngoại vi của lá. Sản lượng emf được tạo ra bởi một cặp nhiệt chênh lệch duy nhất giữa nhiệt độ tâm lá và nhiệt độ mép lá.

 

Các thông số Làm mát Không làm lạnh
Thông lượng nhiệt (tối đa) 10, 30 W / cm² 10, 30 W / cm²
Đầu ra cảm biến Đầu ra tuyến tính, 10mv danh nghĩa ở toàn dải Đầu ra tuyến tính, 10mv danh định ở toàn dải
Trên phạm vi 25% thông lượng nhiệt định mức 25% thông lượng nhiệt định mức
Gắn kết ± 5% hoặc tốt hơn ± 5% hoặc tốt hơn
Độ lặp lại 1% 1%
Thời lượng đo 60 giây cho 10 W / cm² 60 giây cho 10 W / cm²
Cảm biến Cặp nhiệt điện vi sai Cặp nhiệt điện vi sai
Kích thước Đường kính 25mm, Chiều dài 25mm Đường kính 25mm, Chiều dài 25mm
Gắn

Đầu ra tuyến tính
Đầu ra Tỷ lệ với Tốc độ Truyền nhiệt.
Chính xác, chắc chắn, đáng tin cậy.
Gắn kết thuận tiện
Đo thông lượng nhiệt tổng và thông lượng nhiệt bức xạ