Calsys -80/50 Bồn tắm độ ổn định cao

Mã sản phẩm: C-80/50HSB

Temperature Range: -80 to 50°C

Stability: ±0.04°C at -80°C, ±0.07°C at 0°C, ±0.05°C at 50°C

Uniformity: ±0.05°C at -80°C, ±0.09°C at 0°C, ±0.07°C at 50°C

CALsys -80/50 là một bồn tắm chất lỏng có khuấy có độ ổn định cao để hiệu chuẩn RTD / cặp nhiệt điện và cũng để bù điểm nối lạnh. CALsys -80/50 cung cấp phạm vi nhiệt độ từ -80 đến 50 ° C. Nó có một bể lớn chứa đầy Metanol lỏng. Chất lỏng được làm nóng hoặc làm lạnh đến nhiệt độ mong muốn. Nó có độ ổn định và đồng nhất tốt hơn so với bể khối khô và vì nó sử dụng chất lỏng được khuấy. CALsys -80/50 này được chế tạo bằng chất làm lạnh không chứa CFC.

 

 

Temp Range -80 to 50°C
Stability ±0.04°C at -80°C
±0.07°C at 0°C
±0.05°C at 50°C
Uniformity ±0.05°C at -80°C
±0.09°C at 0°C
±0.07°C at 50°C
Temperature Resolution 0.1°C
Time to Reach Min. Temp 2 Hrs
Medium Methanol
Controlling Sensor PT100
Volume 9 Ltr.
Access Opening 120 x 120 mm
Depth  200 mm
Method of control Digital self tuned PID Controller
Emissivity 0.95 ±0.01
Computer Interface RS - 232
Operating Temperature 20 to 25°C
Power Requirement 230 VAC, 2.0 KW
Dimensions  630 (W) x 1200(H) x 500 (D)mm
Instrument Weight 114.7 Kg (without packing)