CALsys -35/200 Bồn tắm ổn định cao

Mã sản phẩm: C-35/200HSB

Temperature Range: -35 to 200°C

Stability: ±0.01°C at -35°C, ±0.05°C at-0°C, ±0.04°C at 200°C

Uniformity: ±0.03°C at -35°C, ±0.06°C at 0°C, ±0.07°C at 200°C

CALsys -35/200 là một bồn tắm chất lỏng khuấy có độ ổn định cao để hiệu chuẩn RTD / cặp nhiệt điện và cũng để bù mối nối lạnh.

CALsys -35/200 cung cấp phạm vi nhiệt độ từ -35 đến 200 ° C. Nó có một bể lớn chứa đầy chất lỏng (Nước + Metanol / Dầu Silicon). Chất lỏng được làm nóng hoặc làm lạnh đến nhiệt độ mong muốn, trong đó Metanol + Nước được sử dụng cho Nhiệt độ âm và Dầu Silicon cho mục đích Sưởi ấm.

Nó có độ ổn định và đồng nhất tốt hơn so với bể khối khô và vì nó sử dụng chất lỏng được khuấy. CALsys -35/200 này được chế tạo bằng chất làm lạnh không chứa CFC.