Bộ cảm biến mức loại phân tán nhiệt

Mã sản phẩm: TDTLSU

Bộ cảm biến mức loại phân tán nhiệt phù hợp để đo liên tục mức thay vì đo điểm riêng biệt