Một cấu hình Bẫy Rác phổ biến liên quan đến Van tròn-to-Square của chúng tôi ở đầu vào hoặc phần trên của Bẫy rác, với hoạt động Van Vuông-to-Vuông ở đầu ra.

Các hệ thống có thể được tùy chỉnh để bao gồm:

Máy cắt xoáy
Đeo nhẫn
Tùy chọn xả bên trong / bên ngoài
Tùy chọn lớp phủ cacbua crôm