Máy thử nghiệm nhiệt kế thủy tinh có độ ổn định cao Calsys-40/50

Mã sản phẩm: C-40/50HSGTTB
  • Temperature Range: -40 to 50°C 
  • Stability: ±0.04 at -40°C, ±0.07 at 0°C, ±0.05 at 50°C
  • Uniformity: ±0.05 at -40°C, ±0.09 at 0°C, ±0.07 at 50°C

CALsys -40/50 GTB là chất lỏng khuấy có độ ổn định cao dùng để hiệu chuẩn RTD / cặp nhiệt điện và cũng để bù điểm lạnh. Mô hình đặc biệt này cũng có thiết bị Hiệu chuẩn Nhiệt kế nhỏ với bố trí kính ngắm.

Nó có một bể lớn được tráng bằng Metanol lỏng. Chất lỏng được làm nóng hoặc làm lạnh đến nhiệt độ mong muốn. Nó có độ ổn định và đồng nhất tốt hơn so với bể khối khô và vì nó sử dụng chất lỏng được khuấy. CALsys -40/50 GTB này được chế tạo bằng chất làm lạnh không chứa CFC.