Lò nung kín kiểu hố có thiết kế hình trụ được dựng thẳng đứng với cơ cấu niêm phong tích cực ở phía trên để chứa và bảo quản nhiệt và khí quyển trong một chu trình xử lý. Công việc hoặc điện tích được nạp vào nồi ủ có chức năng như buồng của lò và nồi ủ được làm nóng bên ngoài bằng điện.

Nhiệt độ tối đa: 1100 ° C
Phần tử sưởi: Kanthal APM / AI
Cách nhiệt: Len gốm / Gạch chịu lửa
Sắp xếp cửa: Nắp cửa riêng biệt