Niken là một vật liệu có điện trở suất ăn mòn rất cao và độ dẫn điện cao cũng như nhiệt độ nóng chảy cao. Nó có điện trở thích hợp, hệ số bức xạ tốt và cung cấp hệ số truyền nhiệt lớn.

Nó chủ yếu được sử dụng làm dây điện trở và dây dẫn cho dây dẫn nóng.

Đường kính: 0,16 đến 3,0 mm