Tempsens sản xuất đầu nối Cặp nhiệt điện cho các loại cặp nhiệt điện J, K, N, T, E, R / S và B. Đầu nối có sẵn trong cả thiết kế tiêu chuẩn và thiết kế thu nhỏ.

Xây dựng

  • Vật liệu PBT (20% thủy tinh)
  • Chân phân cực
  • Cấu trúc bánh sandwich cho phép kết nối dây dễ dàng
  • Vít đầu Philips (vật liệu SS)
Thermocouple Type (+)Contact (-)Contact Color Code
ANSI IEC
J Fe Cu Ni Black Black
K Ni Cr Ni Al Yellow Green
N Ni Cr Si Ni Si Pink Pink
T Cu Cu Ni Blue Brown
E Ni Cr Cu Ni Violet Violet
R/S Cu RNX/ SNX Green Orange
B Cu Cu Grey Grey