Cáp Sinh tồn trong Lửa được sử dụng trong các cơ sở lắp đặt yêu cầu các mạch quan trọng để tiếp tục hoạt động trong điều kiện hỏa hoạn. Trong tất cả các thảm họa, đầu khói lửa & khói độc là những trở ngại chính để sơ tán an toàn khu vực tòa nhà. Một đóng góp lớn trong việc khắc phục những hiểm họa này là việc sử dụng cáp cứu hỏa & cáp không chứa halogen.

Dây dẫn: Đồng trần lớp điện phân / Đồng đóng hộp
Rào cản nhiệt chống cháy: Băng cản nhiệt bằng thủy tinh Mica
Cách điện: XLPE / Silicon
Sàng lọc: Al-myler / Bện kim loại
Vỏ bên trong / bên ngoài: Hợp chất polyme ít khói thấp không chứa halogen
Điều động: G.I. Dây tròn / G.I. Dải phẳng
Tiêu chuẩn: IEC 60331, IEC 60332, IEC 60754, BS6387, EN 50290-2-27, BS 7655, BS 7629-1, IS 7098, IS 9968