Cặp nhiệt điện thứ cấp loại K

Mã sản phẩm: KTST
  •  
 

Cặp nhiệt điện thứ cấp loại K được sử dụng làm cặp nhiệt điện chính trong phương pháp so sánh hiệu chuẩn nhiệt độ sử dụng bộ hiệu chuẩn nhiệt độ khối khô. Chúng có độ chính xác cấp đặc biệt, tức là 1,1 ° C hoặc 0,4% nhiệt độ, tùy theo nhiệt độ nào lớn hơn.

Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 1200 ° C
Độ chính xác tốt: 0,4% giá trị đọc ở nhiệt độ 1,1 ° C, chọn giá trị nào cao hơn
Hiệu chuẩn: tại 5 điểm tại Phòng thí nghiệm được công nhận của Tempsens NABL