Máy chụp ảnh nhiệt là thiết bị phát hiện năng lượng hồng ngoại được phát ra, phản xạ bởi vật liệu và chuyển đổi yếu tố năng lượng được phát hiện thành biểu đồ nhiệt.

Tầm quan trọng của hình ảnh nhiệt

Trong khi nhiệt kế hồng ngoại điểm cung cấp khả năng đọc nhiệt độ của một điểm cụ thể với Máy ảnh nhiệt, khu vực được quan sát tăng lên vì hiện tại chúng ta đang quan sát hàng trăm hoặc hàng nghìn điểm, điều này cung cấp cho chúng ta thông tin lớn hơn về khả năng hỏng hóc nếu có. Đây là những công cụ tốt nhất cho các khu vực ứng dụng nơi các đối tượng đang di chuyển và có khoảng cách lớn hơn và nhiệt độ khá cao.

Sản phẩm tương tự