Tuổi thọ lâu dài và quãng đường đi được cao nhờ các cặp ổ trục trơn chất lượng cao
Độ cứng uốn và xoắn cao nhờ thanh piston kép
Tiêu chuẩn với piston từ tính
Giảm chi phí thông qua cài đặt đơn giản
Phương thức hành động: tác động kép
Chiều dài hành trình: 175 mm
Kết nối: M5
Đường kính xi lanh: 25 mm

Phương thức hành động: tác động kép
Chiều dài hành trình: 175 mm
Kết nối: M5
Đường kính xi lanh: 25 mm