Xi lanh không cần điện, đường kính 48mm, hành trình 100mm, đai răng không có động cơ

Mã sản phẩm: E / 148048 / A01 / BXX / 100
E / 148.048 / A01 / BXX / 100
Chiều dài hành trình: 100 mm
Bộ truyền động điện - đường kính xi lanh (hệ mét): 48 mm
Loạt: IMI Norgren Elion
Chiều dài hành trình: 100 mm
Bộ truyền động điện - đường kính xi lanh (hệ mét): 48 mm
Loạt: IMI Norgren Elion