Xi lanh điện, đường kính 32mm, hành trình 100mm, bước răng 5mm, không có động cơ

Mã sản phẩm: E / 809032 / 05M / AXX / 100
E / 809.032 / 05m / AXX / 100
Chiều dài hành trình: 100 mm
Bộ truyền động điện - đường kính xi lanh (hệ mét): 32
Loạt: IMI Norgren ELION
Chiều dài hành trình: 100 mm
Bộ truyền động điện - đường kính xi lanh (hệ mét): 32
Truyền động điện - bước trục chính: 5 mm
Truyền động điện - lắp động cơ: Chỉ thiết bị truyền động, không có khớp nối, không có vỏ
Truyền động điện - Mặt bích: Không có động cơ
82880 - Loại động cơ: Không có động cơ, không có khớp nối, không có vỏ
Loạt mô hình: E / 809000
Loạt: IMI Norgren ELION