VCB22 Tấm tẩy trắng cho đế phụ 5/2 và 5/3

Mã sản phẩm: VCB22B0551

ITEM: VCB22B0551
Tốc độ dòng chảy cao
Thiết kế mạnh mẽ
Hệ thống cơ sở phụ để lắp ráp dễ dàng
Sản phẩm khí nén cốt lõi với giá trị tốt nhất đồng tiền
Kích thước cổng: G1 / 4
Loạt: IMI Norgren Guardian