VCB22 Đế phụ cho van 5/2 và 5/3

Mã sản phẩm: VCB22B07

ITEM: VCB22B07


Tốc độ dòng chảy cao
Thiết kế mạnh mẽ
Hệ thống cơ sở phụ để lắp ráp dễ dàng
Sản phẩm khí nén cốt lõi với giá trị tốt nhất đồng tiền
Kích thước cổng: G1 / 4
Số lượng trạm: 7
Loạt: IMI Norgren Guardian