Van tiết lưu vặn vít với bộ giảm thanh

Mã sản phẩm: T20C2800
Khoản mục: T20C2800
Van tiết lưu với bộ giảm thanh tích hợp
Vít điều chỉnh được bảo đảm chống thổi ra ngoài
Thiết kế nhỏ gọn
Chủ đề: G1 / 4
 
Operating medium: Compressed air
Thread: G1 / 4
Pressure range: 0 ... 10 bar
Ambient temperature: -20 ... 80 ° C
Maximum operating pressure: 10.00 bar
Housing material: Nylon; plastic PA
Material - bolt and screw: Galvanized steel
Model series: T20