Van màng hoạt động bằng đồng thau điện từ với thang máy cưỡng bức G3 / 4

Mã sản phẩm: 8254303.9150.00000
  •  

Van hoạt động mà không có sự chênh lệch áp suất tối thiểu
Tốc độ dòng chảy cao
Thích hợp cho chân không
Đối với hệ thống có điều kiện áp suất thấp hoặc dao động
Có thể trao đổi nam châm mà không cần công cụ (Click-on®), chỉ với nam châm 915x và 940x
Phương thức hành động: 2/2
Kết nối: G3 / 4
Điện áp: Không có nam châm
Nhà ở: đồng thau
Kết nối điện: DIN EN 175301-803

Van hoạt động mà không có sự chênh lệch áp suất tối thiểu
Tốc độ dòng chảy cao
Thích hợp cho chân không
Đối với hệ thống có điều kiện áp suất thấp hoặc dao động
Có thể trao đổi nam châm mà không cần công cụ (Click-on®), chỉ với nam châm 915x và 940x