Van ghế góc hoạt động bằng đồng thau G1

Mã sản phẩm: 8218400.0000.00000
 • Hohe Durchflussleistung
 • Für verschmutzte Fluide geeignet
 • Schließschlagarm
 • Für Vakuum max. 90% geeignet
 • Mit oder ohne angebautem Steuerventil
Wirkungsweise: 2/2
Anschluss: G1
Gehäuse: Messing
 • Tốc độ dòng chảy cao
  Thích hợp cho chất lỏng bị ô nhiễm
  Đóng cánh tay tác động
  Thích hợp với chân không tối đa 90%
  Có hoặc không có van điều khiển kèm theo
  Phương thức hành động: 2/2
  Kết nối: G1
  Nhà ở: đồng thau