Van đồng cứu trợ và an toàn

Mã sản phẩm: BRAS

Van an toàn và đáng tin cậy đồng bộ
Được thiết kế để giải phóng áp suất trong hệ thống đường ống chứa chất lỏng nhỏ gọn hoặc không nén, đây là giải pháp lý tưởng để tự động loại bỏ áp suất trong lò hơi, bình chịu áp lực hoặc hệ thống khác khi áp suất và / hoặc nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép
Thiết kế tuân theo các yêu cầu thiết kế của ASME B16,34
Van an toàn bằng đồng: 250x300 (hơi nước) 350 ̣ (không khí)
Van giảm áp đồng 300 pisg ngoại trừ NPS3 là 150 psig