Van cầu bằng đồng công nghiệp Walworth được sử dụng khi yêu cầu quy định về thể tích thông lượng. Van cầu không được khuyến nghị khi cần tổng lưu lượng chất lỏng cho thiết kế của nó gây ra sự sụt giảm áp suất lớn. Các van này là một chiều và phải luôn được lắp đặt để dòng chảy đi vào qua chân đế của van. Có một mũi tên được đóng dấu trên thân van cho biết hướng của chất lỏng. Van cầu có thể được sử dụng với chất lỏng có chứa các hạt lơ lửng.

Các tính năng thiết kế

-Thiết kế theo MSS-SP-80
- Thân và nắp ca-pô
-Thanh tăng dần
-Thiết kế nắp ca pô
- Loại đĩa hình nón
-Đọc kết thúc theo ANSI B1.20.1
-Kết thúc kích thước cuối phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Kiểm tra theo MSS-Sp-80
-Tay vận hành

Sản phẩm tương tự