• Thiết kế nhỏ gọn
  • Hệ thống điện từ có thể hoán đổi cho nhau dễ dàng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Bảo trì miễn phí
  • Thiết kế đơn giản của hệ thống con dấu ống mềm
  • Ghi đè thủ công tiêu chuẩn với detent
Trung bình: Không khí nén
Kích thước cổng: G1 / 4; NAMUR
Hoạt động: 5/2
Hành động: Sol / Air Spring
Áp lực vận hành: 2 ... 8 bar
Nhiệt độ hoạt động: -10 ... 50 °C

Chi tiết kỹ thuật
Thuộc tính GIÁ TRỊ
Trung bình: Không khí nén
Kích thước cổng: G1 / 4; NAMUR
Hoạt động: 5/2
Hành động: Sol /Air Spring
Áp lực vận hành: 2 ... 8 Bar
Nhiệt độ hoạt động: -10 ... 50 °C
Kết nối điện: DIN EN 175301-803 Mẫu A
Gắn: Không bắt buộc
Chất liệu - Thân máy: Nhôm
Chất liệu - Phớt ghế: NBR
Mã cuộn dây: 3032
Phạm vi: 26230