Van chặn với bộ giảm thanh

Mã sản phẩm: CR043D

Khoản mục: CR043D
Van đóng ngắt đường 3/2. Van có thể được khóa ở vị trí đóng bằng khóa móc
Giúp bạn tuân thủ các quy định của OSHA, dựa trên quy định OSHA 29CFR, Phần 1910, tiêu chuẩn cho các hoạt động chặn và khóa
Chức năng: 3/2
Kết nối: G3 / 4

Operating medium: Compressed air
Connection: G3 / 4
Function: 3/2
Ambient temperature: -30 ... 80 ° C
Maximum operating pressure: 20.00 bar
Housing material: Die-cast aluminum
Material - elastomers: Nitrile; polyurethane
Model series: CR04
Sản phẩm tương tự