Van chặn với bộ giảm thanh

Mã sản phẩm: CR043C

Khoản mục: CR043C
Van đóng ngắt đường 3/2. Van có thể được khóa ở vị trí đóng bằng khóa móc
Giúp bạn tuân thủ các quy định của OSHA, dựa trên quy định OSHA 29CFR, Phần 1910, tiêu chuẩn cho các hoạt động chặn và khóa
Chức năng: 3/2
Kết nối: G1 / 2

Phương tiện hoạt động: Khí nén
Kết nối: G1 / 2
Chức năng: 3/2
Nhiệt độ môi trường: -30 ... 80 ° C
Áp suất hoạt động tối đa: 20,00 bar
Vật liệu nhà ở: Nhôm đúc
Chất liệu - chất đàn hồi: Nitrile; polyurethane
Dòng mô hình: CR04

Sản phẩm tương tự